Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 066 OPZ (Praha, 4. 4. 2017)

Seminář pro žadatele k výzvě č. 066 OPZ (Praha, 4. 4. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 066 „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“.

Trvání akce: 4. 4. 2017  09:00  — 4. 4. 2017  17:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: budova MPSV, zasedací místnost S27 (v suterénu)
Kapacita: 35
Program:

 • obsah výzvy č. 066 (zejména zacílení podpory z hlediska věcného zaměření podporovaných aktivit)
 • finanční aspekty projektu (rozpočet projektu, výdaje způsobilé a nezpůsobilé, přímé a nepřímé, limity položek rozpočtu, křížové financování ad.)
 • veřejná podpora a veřejné zakázky v kontextu výzvy
 • postup předkládání žádosti o podporu prostřednictvím IS KP14+, povinné náležitosti žádosti o podporu
 • postup hodnocení a schvalování projektových žádostí (formální hodnocení, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení, výběrová komise)
 • důležité zdroje informací pro žadatele (dokumenty, příručky, odkazy na webové stránky, klub)

Pravidla účasti:

Z důvodu omezené kapacity je seminář určený pouze

 • oprávněným žadatelům:
  • poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
  • obce,
  • nestátní neziskové organizace působící v oblasti práv osob se zdravotním postižením a v oblasti transformace sociálních služeb,
 • zástupcům krajů.

Registrace účastníků probíhá přes e-mail miroslava.kovacova@mpsv.cz a bude ukončena 30. 3. 2017.

Kapacita místnosti je omezena, za organizaci se mohou účastnit  max. 2 osoby. V případě zájmu o účast většího počtu osob za organizaci Vám budeme moct potvrdit volnou kapacitu dne 31. 3. 2017.

Další informace:

 • Prezentace budou k dispozici v elektronické podobě a budou zaslány na Váš e-mail, ze kterého byla provedena registrace, před konáním semináře. 
 • Náklady spojené s účasti na semináři (cestovné, ubytování) nelze ze strany organizátora uhradit. Občerstvení není zajištěno, v budově jsou automaty s nápoji a drobným občerstvením. Možnosti zakoupení oběda jsou v blízkosti budovy dostupné v pěší vzdálenosti. Parkování pro účastníky semináře nelze zajistit, proto prosím počítejte s časovou rezervou pro hledání parkovacího místa a se zpoplatněným parkovným v okolí Kartouzské ulice.
 • Účast na semináři není pro žadatele závazná. 
 • Na semináři nebudou konzultovány aspekty odborného hodnocení jednotlivých projektů. 

Kontakt:
 
Vytvořeno: 20. 3. 2017
 
Aktualizováno: 14. 3. 2017
 
Určeno pro: žadatel