Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 076 OPZ I.

Seminář pro žadatele k výzvě č. 076 OPZ I.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě OPZ č. 076 s OPZ Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny.

Trvání akce: 5. 12. 2018  10:00  — 5. 12. 2018  15:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Kartouzská
  • Číslo popisné: 200/4
  • Další upřesnění: budova MPSV, místnost S27, suterén
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 2. 12. 2018  12:00
Program:

  • Seznámení s výzvou č. 076
  • Podporované aktivity
  • Indikátory
  • Pravidla OPZ potřebná k podání žádosti o podporu
  • Finanční náležitosti žádosti o podporu
  • Informace k vyplnění žádosti v IS KP14+
  • Hodnocení a výběr projektů
  • Dotazy
  • PREZENTACE KE STAŽENÍ

Pravidla účasti:

  • Registrovat se lze prostřednictvím formuláře níže.
  • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
  • Za jednu organizaci se mohou přihlásit maximálně 2 osoby.

Další informace:

  • Materiály v tištěné podobě nebudou k dispozici, ke stažení jsou k dispozici pod odkazem v části Program a na stránce výzvy.  

  • Občerstvení nebude poskytnutno. Budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby. V budově jsou k dispozici automaty s nápoji a drobným občerstvením.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 7. 11. 2018
 
Aktualizováno: 27. 11. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 2

Přihlašovaní ukončeno