Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 076 OPZ II.

Seminář pro žadatele k výzvě č. 076 OPZ II.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě OPZ č. 076 s OPZ Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny.

Trvání akce: 16. 1. 2019  10:00  — 16. 1. 2019  15:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: budova MPSV, místnost S27, suterén
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 14. 1. 2019  12:00
Program:

 • Seznámení s výzvou č. 076
 • Podporované aktivity
 • Indikátory
 • Pravidla OPZ potřebná k podání žádosti o podporu
 • Finanční náležitosti žádosti o podporu
 • Informace k vyplnění žádosti v IS KP14+
 • Hodnocení a výběr projektů
 • Dotazy

Pravidla účasti:

 • Registrovat se lze prostřednictvím formuláře níže.
 • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Za jednu organizaci se mohou přihlásit maximálně 2 osoby.

Další informace:

 • Materiály v tištěné podobě nebudou k dispozici. Před konáním semináře budou zveřejněny na www.esfcr.cz.  

 • Občerstvení nebude poskytnutno. Budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby. V budově jsou k dispozici automaty s nápoji a drobným občerstvením.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 7. 11. 2018
 
Aktualizováno: 7. 11. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 0

Kapacita akce byla naplněna. Přihlásit se můžete pouze pokud dojde k navýšení kapacity nebo se někdo odhlásí.