Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 084

Seminář pro žadatele k výzvě č. 084

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 084 OPZ „Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II“.

Trvání akce: 31. 1. 2018  11:30  — 31. 1. 2018  16:30 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: budova MPSV, místnost č. S27, suterén
Organizátor: odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita
Program:

 • Výzva č. 084 (obecné informace o výzvě, podporované aktivity, indikátory, náležitosti žádosti)
 • Finanční aspekty výzvy
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • Další informace (výběrová řízení v projektech, komunikační aktivity)

Pravidla účasti:

 • Z důvodu omezené kapacity je seminář určený pouze oprávněným žadatelům ve výzvě č. 084:
  • Pakty zaměstnanosti a jejich partneři (nositelé paktů zaměstnanosti)
 • Za každý pakt se mohou účastnit maximálně 3 osoby.
 • Registrace je možná do 23. 1. 2018 na adrese katerina.zakova@mpsv.cz.
 • Do předmětu zprávy uveďte „SEMINÁŘ – výzva 84“, do textu uveďte:
  • jméno přihlášené osoby
  • název organizace a regionálního paktu zaměstnanosti, za který se registrujete
  • e-mail účastníka
 • Přijetí přihlášky na seminář vám bude zpětně potvrzeno e-mailem
 • V rámci semináře nebudou k dispozici materiály v tištěné podobě. Před konáním semináře budou přihlášeným účastníkům poskytnuty elektronicky. Materiály budou též zveřejněny na stránce výzvy č. 084. 

 

 
Vytvořeno: 11. 1. 2018
 
Aktualizováno: 1. 2. 2018
 
Určeno pro: Žadatel