Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 089 OPZ

Seminář pro žadatele k výzvě č. 089 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 089 - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

Trvání akce: 5. 11. 2018  10:00  — 5. 11. 2018  14:30 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: budova MPSV, třetí patro, místnost 318
Organizátor: MPSV, Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
Kapacita: 25
Ukončení přihlašování: 31. 10. 2018  12:00
Program:

 • Seznámení s výzvou č. 89 (zejména zacílení podpory z hlediska věcného zaměření podporovaných aktivit)
 • Pravidla OPZ potřebná k podání žádosti o podporu
 • Finanční aspekty žádosti o podporu (rozpočet projektu, výdaje způsobilé a nezpůsobilé, přímé a nepřímé, limity položek rozpočtu, křížové financování ad.)
 • Veřejná podpora a veřejné zakázky v kontextu výzvy
 • Postup hodnocení a schvalování projektových žádostí (formální hodnocení, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení, výběrová komise)
 • Odkazy na zdroje informací k vyplnění žádosti v IS KP14+
 • Dotazy
 • PREZENTACE KE STAŽENÍ

Pravidla účasti:

 • Registrovat se lze prostřednictvím formuláře níže. 
 • Za jednu organizaci se mohou účastnit maximálně 2 osoby.
 • Pro přihlášení je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Účast na semináři není pro žadatele závazná. 

Další informace:

 • Materiály v tištěné podobě nebudou k dispozici. Před konáním semináře budou zveřejněny na www.esfcr.cz.
 • Občerstvení nebude poskytnuto, budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby. V místě konání semináře jsou k dispozici automaty s nápoji a drobným občerstvením.
 • Na semináři nebudou konzultovány aspekty odborného hodnocení jednotlivých projektů.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 25. 9. 2018
 
Aktualizováno: 29. 10. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 19

Přihlašovaní ukončeno