Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 095 II.

Seminář pro žadatele k výzvě č. 095 II.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 095 OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování.

Trvání akce: 28. 11. 2018  10:00  — 28. 11. 2018  14:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: zasedací místnost S27 v suterénu
Kapacita: 35
Ukončení přihlašování: 25. 11. 2018  23:59
Program:

 • Seznámení s výzvou č. 095
 • Podporované aktivity
 • Pravidla OPZ potřebná k podání žádosti o podporu
 • Finanční náležitosti žádosti o podporu
 • Odkazy na zdroje informací k vyplnění žádosti v IS KP14+
 • Dotazy
 • PREZENTACE KE STAŽENÍ

Pravidla účasti:

 • Registrovat se lze pouze prostřednictvím formuláře níže - pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Za jednu organizaci se může přihlásit maximálně 1 osoba.
 • Kontaktní osoby semináře jsou Mgr. Kateřina Jechová katerina.jechova@mpsv.cz a Ing. et Mgr. Eliška Kirchnerová eliska.kirchnerova@mpsv.cz.

Další informace:

 • Materiály v tištěné podobě nebudou k dispozici, ke stažení jsou pod odkazem v části program a na stránce výzvy. 
 • Občerstvení nebude poskytnuto; budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby. V místě konání semináře jsou k dispozici automaty s nápoji a drobným občerstvením.

Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 2. 11. 2018
 
Aktualizováno: 27. 11. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 5

Přihlašovaní ukončeno