Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 105

Seminář pro žadatele k výzvě č. 105

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 105 Podpora sociálního podnikání v Praze. Výzva bude vyhlášena 1. dubna 2019 a je určena zájemcům o vznik nebo rozvoj sociálně podnikatelských aktivit na území hl. města. Alokace výzvy je 50 mil. Kč, míra spolufinancování činí 50 %. Ukončena  bude 28. 6. 2019. Podrobné informace budou zveřejněny na stránce výzvy po jejím vyhlášení.

Trvání akce: 11. 4. 2019  09:00  — 11. 4. 2019  13:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Na Poříčním právu
 • Číslo popisné: 376/1
 • Další upřesnění: MPSV, Klub v přízemí
Kapacita: 38
Ukončení přihlašování: 10. 4. 2019  12:00
Program:

 • Seznámení s výzvou č. 105
 • Podporované aktivity
 • Principy sociálního podniku
 • Způsob hodnocení projektů
 • Rozpočet
 • Podnikatelský a finanční plán
 • Odkazy na zdroje informací 
 • PREZENTACE KE STAŽENÍ

Pravidla účasti:

 • Z každé organizace (nebo organizace propojené) se mohou z kapacitních důvodů účastnit pouze 2 osoby (duplicitní registrace budou rušeny).
 • Seminář je určen pro žadatele, nikoliv pro pracovníky poradenských agentur. 
 • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

 • V rámci školení nebude poskytnuto občerstvení a budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby. V místě konání semináře je k dispozici bufet s drobným občerstvením. 
 • Materiály v tištěné podobě nebudou k dispozici, aktuální prezentace bude vyvěšena den před konáním akce.

Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 25. 3. 2019
 
Aktualizováno: 11. 4. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 9

Přihlašovaní ukončeno