Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 111 OPZ

Seminář pro žadatele k výzvě č. 111 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 111 OPZ na Podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.

Trvání akce: 13. 6. 2019  10:00  — 13. 6. 2019  13:00 
Místo konání:
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • Město: Brno
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Další upřesnění: zasedací místnost Jihomoravského kraje
Kapacita: 50
Ukončení přihlašování: 12. 6. 2019  12:00
Pravidla účasti:

  • Výzva je určena žadatelům ve výzvě č. 111 OPZ.
  • Z důvodu velkého zájmu o seminář se z každé organizace může účastnit pouze 1 osoba.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže, a to do středy 12. června 2019 do 12:00.
  • Do kolonky Poznámka prosím uveďte, zda máte zkušenosti s elektronickým podáváním žádostí o dotaci v rámci OP Z a s dětskými skupinami.

Další informace:

Kontakt:
 
Vytvořeno: 10. 5. 2019
 
Aktualizováno: 12. 6. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 1

Přihlašovaní ukončeno