Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 137 OPZ

Seminář pro žadatele k výzvě č. 137 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 137 Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU.

Trvání akce: 7. 9. 2020  10:00  — 7. 9. 2020  14:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: suterén, zasedací místnost „S27“
Kapacita: 20
Ukončení přihlašování: 3. 9. 2020  12:00
Program:

Seminář bude zaměřen na seznámení žadatelů s podmínkami a pravidly OPZ a výzvy 137 stanovenými pro přijetí projektových žádostí.

 • Seznámení s OPZ a inf. systémem
 • Seznámení výzvou č. 137
 • Oprávnění žadatelé a podporované aktivity
 • Informace potřebné pro podání žádosti o podporu
 • Seznámení s hodnocením a výběrem projektů
 • Finanční náležitosti žádosti o podporu
 • Způsobilé výdaje
 • Seznámení s vyplněním žádosti v IS KP14+
 • Dotazy

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen žadatelům ve výzvě č. 137 OPZ
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Z důvodu omezené kapacity se z každé organizace mohou účastnit pouze 2 osoby.

Další informace:

 • V rámci prevence vzniku a šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem je ve vnitřních prostorách budov MPSV zavedena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Děkujeme za pochopení.
 • V rámci školení nebude poskytnuto občerstvení a budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby.
 • Na školení nebudou k dispozici žádné materiály v tištěné podobě. Před konám semináře budou zveřejněny na stránce výzvy.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 24. 8. 2020
 
Aktualizováno: 7. 9. 2020
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 11

Přihlašovaní ukončeno