Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 106 OPZ

Seminář pro žadatele k výzvě č. 106 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů  ESF – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě na podporu procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Trvání akce: 15. 5. 2019  10:00  — 15. 5. 2019  14:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: budova MPSV, zasedací místnost S 27
Kapacita: 40
Ukončení přihlašování: 14. 5. 2019  12:00
Program:

 • Seznámení s výzvou č. 03_19_106
 • Podporované aktivity
 • Pravidla OPZ potřebná k podání žádosti o podporu
 • Finanční náležitosti žádosti o podporu
 • Odkazy na zdroje informací k vyplnění žádosti v IS KP14+
 • Dotazy

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen pouze oprávněným žadatelům výzvy č. 063. V této výzvě nelze žádat na pokračující projekty, které již byly podpořeny v rámci výzvy č. 063 „Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni“, tj. projekty zaměřené na aktualizaci vytvořeného SPRSS/AP nebo na navazující SPRSS/AP v daném území.
 • Registrovat se lze prostřednictvím formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Za jednu organizaci se mohou účastnit maximálně 2 osoby.

Další informace:

 • V rámci školení nebudou k dispozici materiály v tištěné podobě. Před konáním semináře budou zveřejněny na www.esfcr.cz.  
 • V rámci školení nebude poskytnuto občerstvení a budou pouze kratší pauzy dle aktuální potřeby. V místě konání semináře jsou k dispozici automaty s nápoji
  a drobným občerstvením.
 • Časový rozsah školení je orientační. Může být kratší nebo delší podle množství dotazů.

Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 26. 4. 2019
 
Aktualizováno: 26. 4. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 26

Přihlašovaní ukončeno