Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě OPZ č. 41 (Praha, 30.11.2015)

Seminář pro žadatele k výzvě OPZ č. 41 (Praha, 30.11.2015)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele k výzvě OPZ č. 041 „Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí“

Prezentace ke stažení

Termín semináře:

 • pondělí 30. listopadu 2015 10:00 – max. 15:00
 • v případě nedostatečné kapacity bude vyhlášen další termín semináře (7. prosince)  

Místo konání semináře:

 • budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5, zasedací místnost S 27  

Program semináře:

 • Seznámení s výzvou č. 041
 • Podporované aktivity
 • Pravidla OPZ potřebná k podání žádosti o podporu
 • Finanční náležitosti žádosti o podporu
 • Seznámení s vyplněním žádosti v IS KP14+
 • Dotazy  

Pravidla pro registraci a další informace:

 • Registrovat se lze prostřednictvím formuláře níže. 
 • Z důvodu omezené kapacity místnosti je seminář určený pouze oprávněným žadatelům výzvy č. 041 (zastřešujícím organizacím působícím v oblasti sociálního začleňování s právní formou spolek nebo zájmové sdružení právnických osob). Za jednu organizaci se mohou účastnit maximálně 2 osoby.
 • Registrovat se lze na e-mailu tereza.pavlikova@mpsv.cz.
 • V případě, že se zaregistrujete, ale nebudete se moci semináře účastnit, zašlete informaci rovněž na tereza.pavlikova@mpsv.cz.
 • Na školení nebudou k dispozici žádné materiály v tištěné podobě. Před konáním semináře budou zveřejněny na www.esfcr.cz.  
 • Školení proběhne bez občerstvení. V místě konání semináře jsou k dispozici automaty s nápoji a drobným občerstvením.
 • Pro lepší orientaci v Informačním systému konečného příjemce (IS KP14+) doporučujeme shlédnout edukační videa MMR ČR.
 • Účast na semináři je bezplatná.

Těšíme se na Vaši účast!

Trvání akce: 30. 11. 2015  12:00  — 1. 12. 2015  01:59 
Kapacita: 40
 
Vytvořeno: 19. 11. 2015
 
Aktualizováno: 27. 11. 2015