Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro příjemce z výzvy č. 052 OPZ - typ II (12:30 - 14:30)

Seminář pro příjemce z výzvy č. 052 OPZ - typ II (12:30 - 14:30)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář:  Zpráva o realizaci projektu a žádost o platbu k výzvě č. 03_16_052 OPZ – Podpora sociálního začleňování v SVL 3. Výzva, TYP II.

Trvání akce: 5. 6. 2018  12:30  — 5. 6. 2018  14:30 
Místo konání:
 • Kraj: Jihomoravský kraj
 • Město: Břeclav
 • Ulice: náměstí T. G. Masaryka
 • Číslo popisné: 42/3
Kapacita: 20
Ukončení přihlašování: 31. 5. 2018  23:59
Program:

Seminář bude zaměřen na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+. Účelem semináře je poskytnout příjemcům návod, jak zpracovat vše potřebné pro předkládání zpráv o realizaci a žádosti o platbu.

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen příjemcům ve výzvě č. 03_16_052 OPZ.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Registrujte se  do čtvrtka 31. 5. 2018 do 23:59h. Z důvodu omezené kapacity uveďte do předmětu registrační číslo Vašeho projektu.
 • Z každé organizace se z kapacitních důvodů mohou účastnit pouze 2 osoby (duplicitní registrace budou rušeny).
 • Seminář je určen pro příjemce, nikoliv pro pracovníky poradenských agentur.
 • Občerstvení nebude zajištěno.
 • V případě malého počtu zájemců bude termín zrušen a dosud přihlášeným bude toto oznámeno na e-mailovou kontaktní adresu.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 14. 5. 2018
 
Aktualizováno: 14. 5. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 9

Přihlašovaní ukončeno