Zpět

Seminář pro žadatele výzvy č. 080 a č. 118 IV.

Seminář pro žadatele výzvy č. 080 a č. 118 IV.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti pro oblast podpory 4 Efektivní veřejná správa si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 080 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) a č. 118 – Výzva pro územní samosprávné celky – hl.m.Praha.

Trvání akce: 24. 5. 2018  09:00  — 24. 5. 2018  16:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Karlovo náměstí
  • Číslo popisné: 1359/1
  • Další upřesnění: Ministerstvo práce a sociálních věcí, přízemí, zasedací místnost č. 36
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti
Kapacita: 50
Ukončení přihlašování: 18. 5. 2018  23:59
Program:

Mezi probíranými tématy bude např.: představení a specifikace výzev č. 080 a č. 118, informace k podání žádosti o podporu, cílovým skupinám, klíčovým aktivitám, indikátorům apod. Dostatečný prostor bude věnován dotazům žadatelů.

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen pouze oprávněným žadatelům výzev č. 080 a č. 118
  • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého žadatele) mohou účastnit 2 osoby.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

  • Na semináři nebude zajištěno občerstvení.
  • Termíny všech pořádaných seminářů nalezntete na stránce výzvy.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 22. 3. 2018
 
Aktualizováno: 22. 3. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 36

Přihlašovaní ukončeno