Zpět

Seminář pro žadatele výzvy č. 080 II.

Seminář pro žadatele výzvy č. 080 II.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti pro oblast podpory 4 Efektivní veřejná správa si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 80 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

Trvání akce: 18. 4. 2018  09:30  — 18. 4. 2018  15:30 
Místo konání:
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • Město: Brno
  • Ulice: Cejl
  • Číslo popisné: 530/73
  • Další upřesnění: Administrativní a školicí středisko Cejl, učebna č. 120
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti
Kapacita: 35
Ukončení přihlašování: 12. 4. 2018  23:59
Program:

Mezi probíranými tématy bude např.: představení a specifikace výzvy č. 080, informace k podání žádosti o podporu, cílovým skupinám, klíčovým aktivitám, indikátorům apod. Dostatečný prostor bude věnován dotazům žadatelů.

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen pouze oprávněným žadatelům výzvy č. 080.
  • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého žadatele) mohou účastnit 2 osoby.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

  • Na semináři bude zajištěno občerstvení.
  • Termíny všech pořádaných seminářů nalezntete na stránce výzvy.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 22. 3. 2018
 
Aktualizováno: 22. 3. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 8

Přihlašovaní ukončeno