Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Seminář pro žadatele výzvy č. 092 a 119

Seminář pro žadatele výzvy č. 092 a 119

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 092 "Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)" a k výzvě č. 119 "Výzva pro územní samosprávné celky – hl.m.Praha", které byly vyhlášeny v oblasti podpory 4 Efektivní veřejná správa.

Trvání akce: 23. 5. 2019  10:00  — 23. 5. 2019  16:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Jungmannova
  • Číslo popisné: 745/24
  • Další upřesnění: Evropský dům
Kapacita: 50
Ukončení přihlašování: 17. 5. 2019  12:00
Program:

  • Mezi probíranými tématy bude např. představení a specifikace výzev č. 092 a č. 119 nebo informace k podání žádosti o podporu, cílovým skupinám, klíčovým aktivitám, indikátorům apod. Dostatečný prostor bude věnován dotazům žadatelů. 

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen pouze oprávněným žadatelům výzev č. 092 a č. 119.
  • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého žadatele) mohou účastnit max. 2 osoby.
  • Přihlašujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

  • Na semináři nebude zajištěno občerstvení.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 22. 3. 2019
 
Aktualizováno: 19. 3. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 4

Přihlašovaní ukončeno