Zpět

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 079 - I.

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 079 - I.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – zaměstnanosta adaptabilita Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.3 OPZ si vás dovolují pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 079 OPZ v oblasti podpory 1.3 - Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám.

Trvání akce: 10. 1. 2019  09:30  — 10. 1. 2019  15:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Staroměstské náměstí
 • Číslo popisné: 932/6
 • Další upřesnění: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, jednací sál AVI
Kapacita: 100
Ukončení přihlašování: 8. 1. 2019  15:00
Program:

 •  9:30 – 10:00 Registrace účastníků
 • 10:00 – 10:30 Obecná doporučení k realizaci projektu
 • 10:30 – 11:30 Způsobilé výdaje ve výzvě č. 079
 • 11:30 – 12:00 Diskuze
 • 12:00 – 12:30 Přestávka
 • 12:30 – 13:30 Vyplňování Zprávy o realizaci projektu včetně Žádosti o platbu
 • 13:30 – 14:00 Podstatné a nepodstatné změny projektu
 • 14:00 – 15:00 Diskuze, závěrečné dotazy

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen pouze příjemcům v rámci výzvy č. 079.
 • Přihlásit se mohou vždy nejvíce dvě osoby za organizaci, a to pouze na jediný z uvedených seminářů. 
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
 • Účast (případně neúčast) na semináři Vám bude potvrzena e-mailem nejpozději 24 hodin před konáním akce.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na předčasné ukončení registrace v případech, kdy bude překročena uvedená kapacita sálů. Případná informace o předčasném ukončení bude zveřejněna.

Další informace:

 • Na semináři není zajištěno občerstvení.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 21. 12. 2018
 
Aktualizováno: 9. 1. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 73

Přihlašovaní ukončeno