Zpět

Semináře pro žadatele ve výzvě č. 079 II.

Semináře pro žadatele ve výzvě č. 079 II.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.3 OPZ si vás dovolují pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 079 OPZ "Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu" v oblasti podpory 1.3 - Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám.

Trvání akce: 28. 11. 2017  09:30  — 28. 11. 2017  16:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Křížová
  • Číslo popisné: 1292/25
  • Další upřesnění: Česká správa sociálního zabezpečení, přednáškový sál HB 127 A a B
Kapacita: 90
Ukončení přihlašování: 24. 11. 2017  12:00
Program:

Mezi probíranými tématy bude např.: představení a specifika výzvy č. 079, informace k age management auditu (povinná příloha žádosti o podporu), vypracování žádosti v IS KP14+, apod. Dostatečný prostor bude věnován také dotazům žadatelů. Přesný program semináře bude zveřejněn vždy před jeho konáním.

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen pouze oprávněným žadatelům výzvy č. 079
  • Z důvodu omezení kapacity semináře se za každou organizaci (tj. za každého žadatele) může účastnit pouze 1 osoba a pouze jednoho semináře (druhý seminář proběhne 15. listopadu 2017 v Brně).
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
Soubory ke stažení:
 
Vytvořeno: 30. 10. 2017
 
Aktualizováno: 22. 11. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Přihlásit k akci

Volná místa: 35

Přihlašovaní ukončeno