Zpět

Seminář pro žadatele ve výzvě č. 094

Seminář pro žadatele ve výzvě č. 094

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 094 Budování kapacit sociálních partnerů II.

Trvání akce: 27. 8. 2018  09:00  — 27. 8. 2018  12:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: suterén, zasedací místnost S27
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 20. 8. 2018  12:00
Program:

Seminář bude probíhat formou konzultačního fóra. Diskuse bude zaměřena na:

 • představení a specifika výzvy č. 094,
 • doporučení pro žadatele pro přípravu nových žádostí vyplývající z proběhlé evaluace předchozích výzev pro sociální partnery,
 • administraci a přípravu žádostí o finanční podporu,
 • předem zaslané dotazy a podněty.

Prosíme Vás o zaslání případných dotazů či podnětů společně s přihláškou. Změna programu vyhrazena (na základě Vašich podnětů nebo poznatků aktuálních v době setkání). 

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen pouze žadatelům v rámci výzvy č. 094.
 • Přihlášku na seminář zasílejte na adresu helena.vankova@mpsv.cz, do předmětu prosím uveďte "Seminář – Výzva č. 03_18_094“.
 • Žadatelé, kteří nejsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR, musí doložit společně s přihláškou naskenovanou kolektivní smlouvu vyššího stupně.
 • Přijetí přihlášky na seminář Vám bude zpětně potvrzeno e-mailem.
 • Přihlásit se mohou vždy max. dvě osoby za organizaci.

Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 6. 8. 2018
 
Aktualizováno: 7. 8. 2018
 
Určeno pro: Žadatel