Zpět

Úvodní seminář pro příjemce výzvy č. 31 nebo č. 24 (12. 9. 2016, Praha)

Úvodní seminář pro příjemce výzvy č. 31 nebo č. 24 (12. 9. 2016, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí organizuje úvodní seminář pro příjemce výzvy č. 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO nebo výzvy č. 03_15_024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny. Seminář má účastníkům poskytnout informace o obecných pravidlech a dalších postupech v realizaci projektů. Na seminář budou navazovat další odborné semináře k evaluacím a zprávám o realizaci projektů.

Trvání akce: 12. 9. 2016  10:00  — 12. 9. 2016  15:00 
Místo konání:
  • Kraj: Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Kartouzská 4, místnost S27
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace, odd. projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce
Kapacita: 40
Pravidla účasti:

  • maximálně dvě osoby na projekt (např.: projektový a finanční manažer)

Další informace:

  • seminář je určen příjemcům, kteří získali podporu v rámci výzvy č. 31 nebo výzvy č. 24
  • informace o semináři a registrace: marek.vyskocil@mpsv.cz, tel: +420 950 192 167

 
Vytvořeno: 19. 8. 2016
 
Aktualizováno: 19. 8. 2016
 
Určeno pro: příjemce