Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Veletrh dotačních příležitostí (České Budějovice, 21. 2. 2017)

Veletrh dotačních příležitostí (České Budějovice, 21. 2. 2017)

Máte nápad na projekt a chcete ho zkonzultovat? Můžete. Na veletrhu dotačních příležitostí, který představí nejžádanější operační programy, vč. OPZ.

Trvání akce: 21. 2. 2017  09:00  — 21. 2. 2017  03:00 
Místo konání:
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • Město: České Budějovice
  • Ulice: Pražská tř.
  • Číslo popisné: 2306/14
  • Další upřesnění: Clarion Congress Hotel
Organizátor: Czechinvest
Další informace:

Konzultovat lze OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje
Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), Fond dalšího vzdělávání, možnosti podpory Krajského úřadu Jihočeského
kraje, Jihočeské hospodářské komory, ČMZRB, Eurocentra (MMR), MPSV, národní dotace MPO, programy
CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu ad.

Více informací a pozvánku naleznte na webu agentury Czechinvest.

 
Vytvořeno: 14. 2. 2017
 
Aktualizováno: 15. 2. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost