Zpět

Seminář pro pečující osoby v mikrojeslích - Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí

Seminář pro pečující osoby v mikrojeslích - Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář pro pečující osoby v mikrojeslích „Zvládání náročných situací v prostředí mikrojeslí“. Seminář je určený pro příjemce finanční dotace v rámci výzev č. 126, 127, 069 a 070 OPZ zaměřených na podporu péče o nejmenší děti v mikrojeslích. Koná se v rámci bloku 4 vzdělávacích seminářů, je možné se účastnit celého cyklu, ale i jednotlivých seminářů. 

Trvání akce: 17. 10. 2019  09:30  — 17. 10. 2019  15:30 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: seminář se koná v suterénu budovy v místnosti č. S27
Kapacita: 20
Ukončení přihlašování: 10. 10. 2019  23:59
Program:

Seminář vám pomůže najít potřebné vnitřní zdroje pro zvládnutí náročných situací. Umožní vám získat komunikační dovednosti pro řešení konfliktů mezi dětmi i způsoby, jakými lze u dětí posilovat zdravé sebevědomí a respektování nastavených hranic. Dozvíte se, jak pomoc dítěti v adaptaci na nové prostředí a zmírňovat jeho pláč.

Lektorka Mgr. Jana Koutníková pracuje jako terapeutka, lektorka, koučka. Specializuje se na prevenci stresu, práci s obavami a úzkostmi a tělesné prožívání u dospělých a na problematiku výchovy nejmenších dětí, se kterými aktivně pracovala v rámci dětských skupin.

Program semináře:

 • Zvládání stresu – nalezení vnitřních zdrojů
 • Kde a jak nastavit dětem hranice a pravidla
 • Konflikty mezi dětmi a možnosti řešení
 • Pláč dítěte - význam, kdy a jak reagovat
 • Komunikace podporující zdravé sebevědomí dětí

Pravidla účasti:

 • Výzva je určena příjemcům ve výzvách 126, 127 a 069, 070 OPZ.
 • Semináře se může účastnit za každou organizaci  1 osoba, v případě volné kapacity je možné po dohodě s organizátorkami semináře přihlásit další osobu.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže.
 • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

 
Vytvořeno: 20. 9. 2019
 
Aktualizováno: 25. 9. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 1

Přihlašovaní ukončeno