Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Seminář pro příjemce k výzvám č. 033 a č. 034 (Praha, 15. 5. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace Vás zve na seminář pro příjemce výzev č. 033 a č. 034 .

 
24. 03. 2017
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 033 a č. 034 (Praha, 12. 5. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace a Eurocentrum Praha Vás zvou na seminář pro příjemce výzev č. 033 a č. 034  OPZ pro územní samosprávné celky.

 
24. 03. 2017
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 033 a č. 034 (Praha, 26. 4. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace Vás zve na seminář pro příjemce výzev č. 033 a č. 034 .

 
24. 03. 2017
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě č. 033 (Brno, 5. 4. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace Vás zve na seminář pro příjemce výzvy č. 033 .

 
24. 03. 2017
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 043 (12. 4. 2017, Brno)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k  výzvě č. 043 OPZ  zaměřené na podnikové vzdělávání zaměstnanců.

 
22. 03. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 043 (5. 4. 2017, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 043 OPZ  zaměřené na podnikové vzdělávání zaměstnanců.  

 
22. 03. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě č. 126 OPZ (Brno, 19.4.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě  č. 126  OPZ na Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu).

 
20. 03. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ (Praha, 18.4.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a č. 127 OPZ na Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu/v Praze).

 
20. 03. 2017
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 066 OPZ (Praha, 4. 4. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 066 „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“.

 
20. 03. 2017
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 066 OPZ (Praha, 12. 5. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k  výzvě č. 066  „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“.

 
20. 03. 2017
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 058 (Brno, 6. 4. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace Vás zve na seminář pro žadatele výzvy č. 058 .

 
16. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro žadatele k výzvám č. 058 a č. 117 OPZ (Praha, 27. 3. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace program ESF - veřejná správa a sociální inovace a Eurocentrum Praha Vás zvou seminář pro žadatele výzev č. 058 a č. 117 .

 
16. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Průvodce Operačním programem Zaměstnanost (Zlín, 30. 3. 2017)

Eurocentrum Zlín ve spolupráci s MPSV Vás srdečně zve na seminář: Průvodce Operačním programem Zaměstnanost.

 
14. 03. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Seminář pro příjemce výzvy č. 065 OPZ (Praha, 20.4.2017, 10:00-12:30)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě  č. 065 " Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí “ věnovaný podmínkám a pravidlům realizace projektů.

 
08. 03. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce výzvy č. 065 OPZ (Praha, 20.4.2017, 13:00-16:30)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě  č. 065 " Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí “ věnovaný zprávám o realizaci projektu.

 
08. 03. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě č. 053 OPZ (Praha, 18. 4. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 053 OPZ „Podpora zaměstnanosti cílových skupin“.

 
27. 02. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvě č. 053 OPZ (Praha, 22. 3. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 053 OPZ „Podpora zaměstnanosti cílových skupin“.

 
27. 02. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Veletrh dotačních příležitostí (České Budějovice, 21. 2. 2017)

Máte nápad na projekt a chcete ho zkonzultovat? Můžete. Na veletrhu dotačních příležitostí, který představí  nejžádanější operační programy, vč. OPZ .

 
14. 02. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost

Konzultační den se zaměřením na výzvu č. 068 OPZ (Brno, 22.2.2017)

Eurocentrum Brno spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí Vás srdečně zvou na konzultační den k aktuálním výzvám OP Zaměstnanost se zaměřením na výzvu č. 068 OPZ " Podpora zaměstnanosti cílových skupin ".

 
10. 02. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 052 OPZ (Praha, 22.2.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k  výzvě č. 052 OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování. 

 
03. 02. 2017
 
Určeno pro: Žadatel
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 166.