Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • Akce řídicího orgánu
  • Zrušit vše

Seminář pro příjemce k výzvě č. 041 OPZ (Praha, 3. 11. 2016)

Trvání akce: 3. 11. 2016

Místo konání: Praha

 
12. 10. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 026 a 042 OPZ (Praha, 1. 11. 2016)

Trvání akce: 1. 11. 2016

Místo konání: Praha

 
12. 10. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář ke zprávám o realizaci pro příjemce k výzvě č. 032

Trvání akce: 18. 10. 2016

Místo konání: Praha

 
05. 10. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 013 a 014 OPZ (Praha, 21. 10. 2016)

Trvání akce: 21. 10. 2016

Místo konání: Praha

 
29. 09. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro žadatele k výzvám č. 050 a 051 OPZ (Praha, 5. 10. 2016)

Trvání akce: 5. 10. 2016

Místo konání: Praha

 
27. 09. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele výzvy č. 124 OPZ (Praha, 23. 9. 2016)

Trvání akce: 23. 9. 2016

Místo konání: Praha

 
09. 09. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro příjemce výzvy č. 023 OPZ (Praha, 12. 10. 2016)

Trvání akce: 12. 10. 2016

Místo konání: Praha

 
07. 09. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce výzvy č. 023 OPZ (Praha, 11. 10. 2016)

Trvání akce: 11. 10. 2016

Místo konání: Praha

 
07. 09. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce výzvy č. 023 OPZ (Praha, 5. 10. 2016)

Trvání akce: 5. 10. 2016

Místo konání: Praha

 
07. 09. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 060 OPZ (Praha, 21. 9. 2016)

Trvání akce: 21. 9. 2016

Místo konání: Praha

 
07. 09. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvám č. 045 a 046 OPZ (Praha, 26. 10. 2016)

Trvání akce: 26. 10. 2016

Místo konání: Praha

 
02. 09. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 060 OPZ (Brno, 26. 9. 2016)

Trvání akce: 26. 9. 2016

Místo konání: Brno

 
01. 09. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvám č. 048 a 049 OPZ (Praha, 3. 11. 2016)

Trvání akce: 3. 11. 2016

Místo konání: Praha

 
31. 08. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 060 OPZ (Praha, 14. 9. 2016)

Trvání akce: 14. 9. 2016

Místo konání: Praha

 
31. 08. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Úvodní seminář pro příjemce výzvy č. 31 nebo č. 24 (5. 9. 2016, Praha)

Trvání akce: 5. 9. 2016

Místo konání: Praha

 
19. 08. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Úvodní seminář pro příjemce výzvy č. 31 nebo č. 24 (12. 9. 2016, Praha)

Trvání akce: 12. 9. 2016

Místo konání: Praha

 
19. 08. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti (20. 9. 2016, Olomouc)

Trvání akce: 20. 9. 2016

Místo konání: Olomouc

 
18. 08. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti (12. 9. 2016, Praha)

Trvání akce: 12. 9. 2016

Místo konání: Praha

 
18. 08. 2016
 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro příjemce výzvy č. 03_15_037 (6. 9. 2016, Praha)

Trvání akce: 6. 9. 2016

Místo konání: Praha

 
17. 08. 2016
 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k předkládání ZoR (zpráv o realizaci) k výzvám č. 035 a 036 OPZ (Praha, 10. 10. 2016)

Trvání akce: 10. 10. 2016

Místo konání: Praha

 
15. 08. 2016
 
Určeno pro: příjemce