Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová výzva MAS Hanácké Království

Upozorňujeme na dnes vyhlášenou výzvu místní akční skupiny zaměřenou na podporu prorodinných opatření.


 
Uveřejněno: 11. 7. 2017
 
Aktualizováno: 11. 7. 2017
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel