Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová výzva OPZ zaměřená na podporu sociálního podnikání

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 129 OPZ "Podpora sociálního podnikání".

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 2017 ve 4:00.  K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.

Veškeré podrobnosti najdete na stránce výzvy.


 
Uveřejněno: 30. 6. 2017
 
Aktualizováno: 30. 6. 2017
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel