Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová výzva OPZ zaměřená na sociální začleňování v Praze

Upozorňujeme, že dnes byla vyhlášena výzva č. 134 OPZ "Podpora sociálního začleňování v Praze".

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 19. 9. 2017 v 08:00. K dispozici je 100 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou: nestátní neziskové organizace,  sociální družstva, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované městskými částmi hl. m. Prahy /hl. m. Prahou, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče.


 
Uveřejněno: 19. 6. 2017
 
Aktualizováno: 19. 6. 2017
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel