Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

OPZ prošel auditem designace bez výhrad

Operační program Zaměstnanost prošel jako první operační program tzv. auditem designace. Auditní orgán Ministerstva financí vydal „Výrok bez výhrad“, který je nezbytným předpokladem pro certifikaci výdajů a jejich refundaci z Evropské komise.

Auditní orgán při auditu designace prověřuje správné nastavení řídicího a kontrolního systému operačního programu včetně řízení rizik nebo vnitřního kontrolního prostředí. 


 
Uveřejněno: 23. 6. 2016
 
Aktualizováno: 23. 6. 2016
 
 
Určeno pro: Veřejnost