Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 12. 6. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 45/2018 na obsazení 2 pracovních pozic metodika/metodičky řízení operačního programu (OPZ) v odboru řízení programů ESF (81), oddělení metodiky a koordinace (811).

Oddělení metodiky a koordinace se zabývá přípravou operačních programů (OP), ve kterých jsou stanoveny oblasti podporované z ESF a výše finančních prostředků. Zodpovídáme za nastavení systému řízení a kontroly OP, což znamená vytvořit pravidla a postupy, kterými se řídí žadatelé a příjemci OP, hodnotitelé projektů a také všichni pracovníci řídicího orgánu OP. Všem těmto klientům poskytujeme metodickou podporu formou zodpovídání dotazů, konzultací a seminářů. Zajišťujeme také spolupráci a koordinaci činností s Evropskou komisí a horizontálními orgány ČR v oblasti politiky soudržnosti (MMR, MF).

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/33631/Inzerat_811006811007_final.pdf

 


 
Uveřejněno: 14. 6. 2018
 
Aktualizováno: 19. 6. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost