Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 5. 9. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 823008 v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82) oddělení projektů podpory zaměstnanosti (823).

V oddělení projektů podpory zaměstnanosti administrujeme řadu menších soutěžních projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které pomáhají najít zaměstnání lidem ohroženým na trhu práce (např. dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se zdravotním postižením či nízkou úrovní kvalifikace apod.). Projekty jsou realizovány zejména vzdělávacími, poradenskými a neziskovými organizacemi. Vyhlašujeme výzvy, do kterých tato subjekty své projekty přihlašují, zajišťujeme výběr těch nejlepších a poté i kontrolu jejich realizace. Žadatelům a příjemcům poskytujeme metodickou podporu a organizujeme informační a poradenské semináře.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:


 
Uveřejněno: 6. 9. 2018
 
Aktualizováno: 6. 9. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost