Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 2. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 8/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru řízení programů ESF (81), oddělení monitorování a reportingu (812).

Oddělení monitorování a reportingu (812) se zabývá jednak správou monitorovacího systému (MS2014+), v němž probíhá administrace projektů (řešení ad hoc problémů, testování, poradenství, podpora pro uživatele a školení), jednak tvorbou pravidelných zpráv o implementaci programů (týdenní, měsíční, výroční a závěrečné zprávy) a přípravou podkladů pro jednání monitorovacího výboru. Zpracovává rovněž predikce čerpání, analýzy či podklady dle požadavků a výstupy pro Evropskou komisi.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:


 
Uveřejněno: 12. 2. 2018
 
Aktualizováno: 12. 2. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost