Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní příležitosti na ŘO OPZ - oblast rovnosti žen a mužů

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 13. 4. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na 7 služebních míst - společné výběrové řízení na obsazení 2 služebních míst SM 834014 a SM 834018 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834). Dále bylo vyhlášeno společné výběrové řízení na obsazení 2 služebních míst SM 835005 a 835011 a společné výběrové řízení na obsazení 3 služebních míst SM 835016, 835018 a 835019 v odboru realizace programů ESF– veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (835).

Oddělení projektů rovnosti žen a mužů I  a Oddělení projektů rovnosti žen a mužů II podporují rovné příležitosti na trhu práce a slaďování pracovního a soukromého života prostřednictvím dotací z Evropského sociálního fondu (ESF). Vyhlašují výzvy k předkládání projektů na služby péče o děti (dětské skupiny, mikrojesle, dětské kluby při základních školách), na zlepšení situace žen na trhu práce včetně podpory ženského podnikání nebo na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže v podnicích. Zajišťují obsahovou přípravu a vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů, metodickou podporu žadatelů o dotaci a realizátorů projektů a kontrolu správnosti čerpání dotací.

Bližší informace o výběrových řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

 


 
Uveřejněno: 13. 4. 2018
 
Aktualizováno: 16. 4. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost