Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Prodloužení výzvy č. 024 OPZ

Upozorňujeme, že výzva č. 024 zaměřená na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny byla prodloužena.

Předkládání předběžných žádostí o podporu je možné do 28.4.2017 do 12:00 a předkládání plných žádostí o podporu až do 30.6.2017 do 12:00.


 
Uveřejněno: 11. 1. 2017
 
Aktualizováno: 11. 1. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel