Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vyhlášení výzev pro územní samosprávné celky

15. 3. 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 058 a 117 OPZ zaměřené na optimalizaci procesů a profesionalizaci veřejné správy.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 22. 3. 2017 v 9:00 a ukončen 15. 6. 2017 v 16:00.

 


 
Uveřejněno: 15. 3. 2017
 
Aktualizováno: 15. 3. 2017
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel