Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vyhlášení výzvy podporující transformaci pobytových služeb a služby komunitního typu

Upozorňujeme, že 20. 3. 2017 byla vyhlášena výzva č. 066 OPZ s cílem zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Žádostí o podporu budou přijímány od 20. března 2017 od 8:00 hodin do 31. května 2017 do 12:00 hodin.

Oprávnění žadatelé: kraje, obce a jimi zřizované organizace, poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace.


 
Uveřejněno: 20. 3. 2017
 
Aktualizováno: 20. 3. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel