Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 13. 2. 2018 byla vyhlášena tato výběrová řízení: výběrové řízení č. 12/2018 na obsazení pracovní pozice komunikační úředník/nice v oddělení klientské podpory a publicity projektů (862); výběrové řízení č. 13/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního začleňování (872); výběrové řízení č. 14/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875); výběrová řízení č. 15/2018, č. 16/2018, č. 18/2018, č. 19/2018 a č. 20/2018 na obsazení celkem 6 pracovních pozic v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly I a II (824 a 825); výběrové řízení č. 17/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874); výběrové řízení č. 21/2018 na obsazení pracovní pozice v oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti.

 
14. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že byla vyhlášena řada výběrových řízení na: služební místo č. 825017 v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825); 2 služební místa č. 853001 a 853024 v odboru kontrol evropských programů (85), kontrol projektů a rizik (853); služební místo č. 874012 v oddělení projektů systému služeb; služební místo č. 875023 v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875); 2 služební místa č. 831008 a 831019 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace (83), oddělení projektů veřejné správy I (831).

 
14. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Nové výzvy MAS (12. 2. 2018)

Upozorňujeme na řadu nových výzev místních akčních skupin, které byly vyhlášeny v pondělí 12. 2. 2018.

 
12. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 2. 2018 byla vyhlášena tato výběrová řízení: výběrové řízení č. 9/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů podpory zaměstnanosti (823); výběrové řízení č. 10/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874); výběrové řízení č. 11/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825).

 
12. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 2. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 8/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru řízení programů ESF (81), oddělení monitorování a reportingu (812).

 
12. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 8. 2. 2018 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení 2 služebních míst: 1 služební místo v odboru řízení programů ESF (81), oddělení monitorování a reportingu (812) a 1 služební místo v odboru řízení programů ESF (81), oddělení finančního řízení (813).

 
08. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Konzultační dny v krajských městech – zveřejnění termínů a přihlašování

I v 1.pololetí 2018 se konají konzultační dny odboru podpory projektů Řídicího orgánu OP Zaměstnanost v jednotlivých krajích.

 
05. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Ztotožnění podpořených osob - plné obnovení služby

Zpráva pro zástupce příjemce evidující nové podpořené osoby do svých projektů v IS ESF 2014+:

 
02. 02. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Nové výzvy MAS

Upozorňujeme, že 22. 1. a 29. 1. 2018 byly vyhlášeny nové výzvy MAS.

 
29. 01. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace výzvy č. 091

Upozorňujeme na úpravu textu výzvy č. 091.

 
23. 01. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Dostupnost portálu o víkendu 27. - 28. ledna

Informujeme uživatele portálových aplikací v doméně www.esfcr.cz, že ve dnech 27. – 28. ledna 2018 (SO-NE) může docházet k výpadkům dostupnosti těchto aplikací z důvodu údržby síťové infrastruktury, ve které je doména provozována.

 
22. 01. 2018

Aktualizace výzvy č. 129

Upozorňujeme, že k 23. 1. 2018 byla aktualizována výzva č. 129, vč. přílohy č. 3.

 
22. 01. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 15

Upozorňujeme na nově uveřejněné informace pro místní akčí skupiny týkající se harmonogramu plánovaných výzev MAS na rok 2018 a stanovení termínů pro vyhlašování výzev MAS, změny č. 3 Výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 03_16_047 a revize Příručky pro MAS.

 
09. 01. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Vyhlášení výzvy č. 084

Upozorňujeme na novou výzvu č. 084 OPZ Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II., která byla vyhlášena 8. 1. 2018.

 
08. 01. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy na ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Upozorňujeme na novou výzvu č. 082 OPZ, která byla vyhlášena 24. 12. 2017 v oblasti sociálních inovací.

 
27. 12. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nové výzvy MAS

Upozorňujeme na nové výzvy místních akčních skupin, které byly vyhlášeny od 20. 12. do 22. 12. 2017.

 
22. 12. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace metodických dokumentů OPZ k 1. 1. 2018

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2018 budou platné nové verze několika metodických dokumentů OPZ. Uveřejněny byly k dnešnímu dni.

 
21. 12. 2017
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

On-line dotazník Společenské odpovědnosti organizací

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo on-line dotazník s cílem získat náměty a návrhy od subjektů, které se problematice Společenská odpovědnost organizací (CSR) intenzivně věnují.

 
18. 12. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost

Nové funkcionality v IS KP14+

V souvislosti s rozvojem MS2014+ (resp. IS KP14+) si Vás dovolujeme upozornit na aktualizaci dokumentu "Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+.

 
14. 12. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Nové výzvy MAS

Upozorňujeme na nové výzvy místních akčních skupin, které byly vyhlášeny od 12. 12. do 14. 12. 2017.

 
12. 12. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 305.