Zpět

ONLINE seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

ONLINE seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, která vytváří rámec a podmínky pro výzvy MAS a návazné projekty.

Trvání akce: 10. 11. 2020  09:30  — 10. 11. 2020  12:00 
Místo konání:
  • Další upřesnění: online seminář prostřednictvím Microsoft Teams, případně Web App Skypu pro firmy (funguje na Microsoft Edge) – bude upřesněno
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 6. 11. 2020  23:59
Program:

Seminář bude v první části zaměřen především na seznámení s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektů, konkrétně na náležitosti a povinnosti vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace, zprávy o realizaci projektů a žádosti o platby, povinnou publicitu, plány aktivit, způsobilé, resp. nezpůsobilé výdaje a žádosti o změny projektu. V druhé části pak zejména na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+.

Pravidla účasti:

  • Seminář je určen pouze pro příjemce ve výzvách MAS. Z kapacitních důvodů je opakovaná účast na semináři možná pouze po předchozí domluvě.
  • Za každou organizaci max. 2 účastníci.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).
  • Na emailovou adresu, pod kterou byla provedena registrace na seminář, Vám bude dne 9. 11. 2020 zaslán odkaz na online schůzku a detailní obsah semináře.

Další informace:

Doporučujeme Vám si s sebou přinést Pokyny pro vyplnění ZoR a ŽoP v IS KP14+, viz  https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz a Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, viz https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob.

 

Kontakt:
 
Vytvořeno: 26. 10. 2020
 
Aktualizováno: 26. 10. 2020
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 9

Přihlašovaní ukončeno