Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář určený pro příjemce finanční dotace ve výzvách č. 126 a č. 127 OPZ Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu/v Praze).

Trvání akce: 19. 4. 2018  09:30  — 19. 4. 2018  15:30 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Kartouzská
  • Číslo popisné: 200/4
  • Další upřesnění: budova MPSV, místnost S27 (suterén)
Kapacita: 30
Ukončení přihlašování: 12. 4. 2018  23:59
Program:

Seminář je zaměřen na „komunikaci s rodiči“ dětí v mikrojeslích. Z praxe mnohá zařízení ví, že jednou ze stěžejních věcí, které ovlivňují spokojenost rodičů v jakémkoliv zařízení, je komunikace. Mikrojesle jsou velmi často prvním zařízením, se kterým se rodič setkává, což s sebou nese spoustu nových situací jak pro rodiče, tak pro děti. Na semináři si povíme, jak navazovat s rodičem kontakt, co je důležité v rámci profesionality zachovávat, jak nastavit rodičům laskavé hranice a ty dále dodržovat.

Na semináři jsou vítáni především pečující osoby, ale i zřizovatelé mikrojeslí.

Pravidla účasti:

  • Výzva je určena příjemcům ve výzvách 126 a 127 OPZ.
  • Semináře se může účastnit za každou organizaci  1 osoba, v případě volné kapacity je možné po dohodě s organizátorkami semináře vzít další osobu.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže.

 
Vytvořeno: 16. 3. 2018
 
Aktualizováno: 16. 3. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 16

Přihlašovaní ukončeno