Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 002 OPZ

Seminář pro žadatele k výzvě č. 002 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 002 OPZ Budování kapacit sociálních partnerů

Termín konání:10. července 2015, od 9 do cca 12 hodin

Místo konání: budova MPSV, Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, suterén, místnost S27

Seminář bude probíhat formou konzultačního fóra.

 

PRAVIDLA PRO REGISTRACI:

Registrovat se lze prostřednictvím e-mailu lucie.rossinski@mpsv.cz

Do předmětu zprávy uveďte „SEMINÁŘ výzva 002“, do textu uveďte:

jméno osoby – možná účast max. 3 osoby za organizaci;

název organizace;

e-mail účastníků.

Celková kapacita semináře je omezena na max. 30 osob.  

Žadatelé, kteří nejsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR, musí doložit společně s přihláškou naskenovanou kolektivní smlouvu vyššího stupně.

 

REGISTRACE BUDE UKONČENA 8. července 2015 ve 12:00!

Související:

Trvání akce: 10. 7. 2015  11:00  — 10. 7. 2015  14:00 
 
Vytvořeno: 1. 7. 2015
 
Aktualizováno: 1. 7. 2015