FLEXIBILITA A DIVERZITA JAKO CESTA
 K ÚSPĚCHU    Propagační foto

 

 

DÍLČÍ CÍLE PODPORY

 • Zavedení systému práce se zaměstnanci na mateřské/ rodičovské dovolené (MD/RD) a systému využívání flexibilního pracovního prostředí u zapojených zaměstnavatelů.
 • Vytvoření programů na podporu diverzitního pracovního prostředí podporujícího vyšší zastoupení žen ve firmách i na pozicích s rozhodovacími pravomocemi.
   

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Managment MD/RD 

Zavádění flexibility

Vytvoření diverzitního
a efektivně fungujícího kolektivu
 • Analýza firemních procesů, včetně návrhu konkrétních opatření a jejich implementace do pracovního prostředí pro tyto oblasti:
  Zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástroje podpory slučitelnosti pracovního a soukromého života žen i mužů. Podpora využívání otcovské dovolené, rodičovské dovolené
  a péče o děti u mužů.

  Podpora zavádění managmentu mateřské a rodičovské dovolené.
 • Dvoustupňová podpora zaměstnavatelů při zavádění personálních inkubátorů, mentoringových programů a vytváření podmínek pro větší zastoupení žen na všech úrovních a pro postup do pozic s vyššími rozhodovacími pravomocemi:
  1. stupeň:
  Zmapování výchozí situace v organizaci.
  2. stupeň:
  Nábor – analýza a revize náborového procesu, cílem je navýšení počtu přijímaných žen či mužů oproti stávajícímu poměru; práce
  s inzercí; práce s poměrem odcházejících mužů a žen.
  Podpora genderové diverzity
  a inkluze v rámci organizace.

  Práce s talenty – revize hodnotícího procesu, zavádění personálních inkubátorů, nástupnictví, koučinku, mentoringu, sponzoringu.
 

Propagační foto 

Propagační foto