Odd. projektů CLLD doporučuje místním akčním skupinám, které zvažují realizaci projektu na podporu zaměstnanosti v OPZ+, seznámit se s výstupem projektu Dobrá práce v obci, kterým je Manuál pro podporu zaměstnanosti v obci, v němž najdete základní teze přístupu k zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce, a zároveň popis jednotlivých nástrojů na jejich podporu.

DOZVÍTE SE:

  • jakou roli může hrát obec v koordinaci a plánování --> plánování programů zaměstnanosti v rámci obce (mikroregionu, svazku obcí atp.), vytvoření lokální sítě zaměstnanosti, popis jejích žádoucích prvků a obsahových cílů
  • jak lze na obecní úrovni vytvářet sítě podpory --> vytvoření sítě aktérů podpory a komunikace v rámci této sítě, identifikace potřeb znevýhodněných osob, nastavení případové podpory
  • jaké má obec možnosti při vytváření pracovních příležitostí --> vytváření tréninkových, chráněných a standardních pracovních míst, nastavení spolupráce s komerčními zaměstnavateli a jejich podpora; jak lépe využívat veřejně prospěšné práce (VPP)
 
 Manuál obsahuje také  příběhy a inspirace z praxe.
 

Současně doporučujeme k prostudování příručku o pracovní četě v MAS Brdy Vltava a webovou stránku zamestnavam.pracevobci.cz, prezentující nástroje, které mají napomoci zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce.