Na provozované zařízení péče o děti ČERPÁM DOTACI

Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

 • Přehled změn, které novela přináší, naleznete zde: Novela zákona o DS - změny 18. 8. 2021
 • Poskytovatelé služby péče o děti v DS i zájemci o založení DS se v souvislosti s novelou zákona mohou obracet na krajské metodiky projektu Podpora implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty/krajske-kancelare .
 • Informace k novele zákona, včetně průběžně doplňovaných otázek a odpovědí, budou zveřejňovány na stránkách http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/detska-skupina-a-legislativa/novela-zakona-od-1-10-2021
 • Od 1. 1. 2022 bude dle novely zákona možné provoz zařízení péče o děti financovat ze státního rozpočtu.
 • Pro získání nároku na čerpání podpory ze státního rozpočtu dle novely zákona bude nezbytné podat včas žádost na další kalendářní rok (provozovatele bude MPSV včas informovat). Financována budou pouze zařízení péče o děti zapsaná do Evidence dětských skupin.
 • Více informací k podmínkám pro zápis do Evidence naleznete na odkazu http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
 • Aktuální informace nejen k zápisu do Evidence naleznete rovněž na webu podpory implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/evidence-detske-skupiny.
 • Upozorňujeme na možné odlišné podmínky přechodu na státní financování pro zařízení zapsaná do Evidence dětských skupin přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Možnosti financování z ESF v rámci navazujících výzev OPZ

Dětské skupiny

 • Výzvy č. 101 a č. 103 OPZ
  • podpora provozu dětských skupin navazujících na projekty z výzev 35, 36, 132, 73, 74 a nově i pro některé projekty z výzev 101, 103, 111, 112, 113, které splňují podmínky výzvy
  • více informací naleznete na odkazech https://www.esfcr.cz/vyzva-101-opz a https://www.esfcr.cz/vyzva-103-opz
  • příjem žádostí o podporu byl ukončen k 30. 6. 2021.
 • Výzvy MAS
  • Vyhlášení nových výzev MAS (Místních akčních skupin) na podporu dětských skupin se v rámci OPZ již nepředpokládá

Mikrojesle

 • Již se nepředpokládá vyhlášení výzvy na podporu navazujících provozů mikrojeslí. Připravována je však podpora rekonstrukce prostor mikrojeslí z Národního plánu obnovy tak, aby se mikrojesle mohly stát dětskou skupinou dle novely zákona č. 247/2014 Sb.!

Dětské kluby

 • Již se nepředpokládá vyhlášení výzvy na podporu navazujících provozů dětských klubů

Ostatní operační programy

Možnosti provozu zařízení péče o děti mimo režim zákona o dětských skupinách

 • Pokud již nemáte zájem o provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., můžete využít následujících možností (tyto možnosti předpokládají zrušení oprávnění v Evidenci dětských skupin – tj. ukončení existence dětské skupiny dle pokynů na odkazu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/ukonceni-provozu-detske-skupiny):
  • zápis zařízení péče o děti do rejstříku mateřských škol dle školského zákona (více na https://www.msmt.cz/).
   • Upozorňujeme, že soukromé MŠ mají v prvním roce provozu nárok pouze na základní dotaci ve výši 60% normativu (více podrobností naleznete v zákoně č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením)
  • provoz zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb.