Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a bezplatného poradenství. Od 1. srpna 2020 byla snížena min. částka investičního úvěru (o 250 tis. Kč) a nově je možné poskytovat i provozní úvěr.

Investiční úvěry se poskytují za těchto podmínek:

Výše úvěru

400 tis. – 25 mil. Kč

Lze hradit

až 90 % způsobilých výdajů projektu

Doba splatnosti

až 10 let, při použití převažující části zvýhodněného úvěru na pořízení nebo technické zhodnocení nemovitých věcí až 12 let, od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru

Úroková sazba

0 %

Odklad splácení

až 3 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru

Zajištění

dle dohody mezi příjemcem podpory a poskytovatelem podpory

Režim podpory

podpora de minimis nebo podle článků 14 nebo 22 Nařízení č. 651/2014

 

Provozní úvěry se poskytují za těchto podmínek:

Výše úvěru

400 tis. – 25 mil. Kč

Doba splatnosti

až 2 roky

Úroková sazba

0 %

Odklad splácení

až 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru

Zajištění

dle dohody mezi příjemcem podpory a poskytovatelem podpory

Režim podpory

podpora de minimis

 

Základní informace k výzvě:

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Specifický cíl

2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

Název výzvy

Zvýhodněné úvěry pro sociální podniky (S-podnik)

Druh výzvy

průběžná

Datum vyhlášení výzvy

30. 9. 2019

Zahájení příjmu žádostí

1. 12. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 06. 2023

Plánovaná alokace výzvy

380 000 000 Kč

Typ podporovaných operací

Finanční nástroj

Poskytovatel podpory

Českomoravská záruční a rozvojová banka