Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj IX

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 09. 2022 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 28 700 000 Kč

 
22. 07. 2022

Profesní vzdělávání zaměstnanců s. p. DIAMO v oblasti IT - II.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2022 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 66 600 Kč

 
22. 07. 2022

Pořízení elektronické úřední desky pro město Oloví

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2022 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 250 000 Kč

 
22. 07. 2022

Profesní vzdělávání zaměstnanců s. p. DIAMO v oblasti IT -I.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2022 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 217 000 Kč

 
22. 07. 2022

Posílení strategického řízení v městyse Moravská Nová Ves

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 08. 2022 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 176 500 Kč

 
22. 07. 2022

Profesní vzdělávání zaměstnanců s. p. DIAMO v oblasti kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 08. 2022 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 194 000 Kč

 
20. 07. 2022

Implementace SW na podporu procesního řízení a managementu kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2022 10:00

 
12. 07. 2022

Odborné vzdělávání KOMA Industry s.r.o. - II.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 07. 2022 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 33 400 Kč

 
06. 07. 2022

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti ILTEGRO spol. s r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 316 800 Kč

 
29. 06. 2022

Modernizace webových stránek městské části Praha 14

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 07. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 415 000 Kč

 
24. 06. 2022

Zajištění grafických a tiskových služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2022 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 170 000 Kč

 
23. 06. 2022

Portál občana města a on-line objednávkový systém

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2022 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 948 473,33 Kč

 
21. 06. 2022

MODERNIZACE KORPORÁTNÍ IDENTITY OBCÍ PROSTŘEDNICTVÍM POŘÍZENÍ MANUÁLŮ JEDNOTNÉ VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 06. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 462 375 Kč

 
17. 06. 2022

Systém pro digitální agendu obce

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 06. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 499 100 Kč

 
17. 06. 2022

Komunikační manuál a realizace komunikační kampaně s cílem zvýšit míru využití terénních sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 06. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 615 000 Kč

 
14. 06. 2022

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Slatiňany

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 06. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 87 000 Kč

 
07. 06. 2022

Evaluace projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze – reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 06. 2022 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 456 550 Kč

 
07. 06. 2022

Vzdělávání zaměstnanců firmy ConWare solutions, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 06. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 733 600 Kč

 
06. 06. 2022

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti umírajícího klienta v sociálních službách

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2022 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 15 000 Kč

 
03. 06. 2022

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2022 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 110 625 Kč

 
03. 06. 2022