Harmonogram výzev OPZ (verze k 18. 1. 2019)

<p>Oproti verzi z 11. 1. 2019 došlo ke změně u výzvy č. 082 - prodloužení lhůty pro předkládání projektových žádostí.</p>

Dokument

Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu Číslo: 079 Platnost od: 30. 10. 2017 08:00 Platnost do: 29. 3....

10537

Adresář pro soubory aplikace 10537

O klubu - Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích

Vážení žadatelé, v dokumentech tohoto klbu je vložena prezentace ze seminářů pro žadatele výzev č.69 a 70.   Monika Švandová MPSV   Vážení žadatelé a příjemci, ...

Aktualizace dokumentů pro příjemce o výzev na vzdělávání zaměstnanců

Upozorňujeme, že 17. 1. 2019 byly u výzev č. 043, 060 a 110 OPZ aktualizovány soubory ke stažení pro příjemce.

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II! Číslo: 110 Platnost od: 10. 1. 2019 08:00 Platnost do: 30. 4. 2019 08:00 ...