Zpět

3. výzva pro předkládání grantových projektů v rámci 5.1 - Mezinárodní spolupráce

3. výzva pro předkládání grantových projektů v rámci 5.1 - Mezinárodní spolupráce

Číslo: 77

Platnost od: 8. 6. 2011 16:00

Platnost do: 21. 12. 2012 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: otevřená

 

 

V rámci této výzvy bylo dne 2. července 2012 uzavřeno 3. kolo pro příjem žádostí o finanční podporu.

Nyní je výzva uzavřena z důvodu vyčerpání prostředků alokovaných na výzvu.

Kontaktní údaje externího administrátora pro oblast podpory 5.1.

E-mail:  podpora34-51@ea-oplzz.cz

Call Centrum: +420 225 044 111

Pro zlepšení služeb ze strany externího administrátora (EA) je zřízen reklamační email ea.reklamace@ea-oplzz.cz. Tento reklamační email je určen pro příjemce. Primárním kontaktem pro komunikaci každého příjemce s EA je přidělená kontaktní osoba, reklamační email lze využít v případě nespokojenosti s prací kontaktní osoby. Věříme, že tato služba přispěje ke zlepšení komunikace mezi příjemci a externím administrátorem a zkvalitnění procesu administrace projektů.

 Osobní konzultace externího administrátora

 

Pro snazší orientaci v nové metodice (platnost od 1.11. 2012) je ke stažení zde přehledová tabulka. V tabulce je popsán dopad některých změn příruček na realizaci Vašeho projektu v návaznosti na používanou verzi příruček a datum zahájení realizace Vašeho projektu.

Soubory ke stažení:

Informace týkajících se hledání zahraničních partnerů naleznete zde.


 
Uveřejněno: 8. 6. 2011
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016