Zpět

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276

Projekt zvyšuje kvalitu života lidí s duševním onemocněním prostřednictvím spektra destigmatizačních opatření. Staví na nejlepších zahraničních a tuzemských zkušenostech, pečlivé situační analýze, spolupráci s předními světovými kapacitami, na široké spoluúčasti lidí s duševním onemocněním a jejich blízkých a na expertní platformě sdružující významné zástupce psychiatrické péče v ČR. Součástí projektu je kontinuální vyhodnocování efektivity daných opatření.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj; Pardubický kraj; Královéhradecký kraj; Olomoucký kraj; Středočeský kraj; Karlovarský kraj; Jihočeský kraj; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj; Jihomoravský kraj; Plzeňský kraj; Hlavní město Praha; Kraj Vysočina; Liberecký kraj
 • Místo dopadu: Karlovarský kraj; Jihočeský kraj; Plzeňský kraj; Ústecký kraj; Pardubický kraj; Zlínský kraj; Hlavní město Praha; Královéhradecký kraj; Liberecký kraj; Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj; Kraj Vysočina; Středočeský kraj; Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Vysoké školy, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

Příjemce

 • Národní ústav duševního zdraví
 • IČ: 00023752
 • Sídlo:
  • Ulice: D8
  • Městská část: Sedlec u Líbeznic
  • Město: Sedlec
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25066

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 73 650 647,29
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 21 305 868,16

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity
 • Výzva: Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)

Více informací o projektu


 
9. 11. 2018