Zpět

Dostat šanci!

Podle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo v České republice k 31. 5. 2010 celkem 426 749 cizinců, z toho 184 724 trvale a 242 025 dlouhodobě. Nejpočetnější skupinu tvořili občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska a Polska.

Lidé z těchto zemí jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. Přesto se ale ne všichni cítí v ČR jako doma. Důvodem může být kromě jazykové bariéry i nízké právní povědomí, což může vést k vyloučení z pracovního trhu spojeným s nedostatkem peněz. Pak už je jen krůček k sociálnímu vyloučení a některých případech i ke kriminalitě. Tomu se snaží zabránit autoři projektu s názvem „Dostat šanci!“ 

„Cílem projektu je kompenzovat cizincům nedostatky a posílit jejich kompetence, zlepšit jejich ekonomickou situaci a zabránit nežádoucím jevům,“ uvádí jeho autoři ze sdružení Most pro lidská práva.

Jeho cílovou skupinou jsou občané třetích zemí, kteří mají dlouhodobý nebo trvalý pobyt na území Pardubického kraje (podle ČSÚ jich je 7 380) a občané EU.

V rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu je pro zájemce přichystáno 24 kurzů českého jazyka. Sdružení počítá s tím, že je absolvuje celkem 240 lidí. Během tří let dále proběhne 12 tematický zaměřených seminářů určených pro minimálně 150 účastníků a k dispozici jsou také kvalitní výukové materiály. Všechny tyto aktivity mají jediný cíl – co nejvíce pomoci cizincům žijícím na území ČR v začleňování do české společnosti.

                 

 

 

 

Příjemce

Most pro lidská práva

Název

Dostat šanci!

Operační program

OP LZZ

Zahájení

1. dubna 2010

Ukončení

31. března 2013

Náklady

3 189 994,16 Kč

Číslo

CZ.1.04/3.1.02/43.00078

Web

http://www.mostlp.org/ 

 


Otevřít galerii
 
6.6.2018