Zpět

EDUCA IV

EDUCA IV

Číslo: B3

Platnost od: 25. 3. 2013 09:00

Platnost do: 10. 6. 2013 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu - Odbor koordinace strukturálních fondů MPO

Typ výzvy: otevřená

 

Kontaktní osoby pro příjemce ve výzvě č. B3

Výsledky výzvy č. B3

Zpráva o výsledku výběrového procesu

Dne 18. 11. 2013 byla navýšena alokace prostředků rozdělovaných ve výzvě č. B3 umožňující podporu projektů umístěných v zásobníku projektů. Původní alokace byla navýšena  o 10 490 208,29 Kč. U projektů, kterých se navýšení přímo dotkne, jsou nejdříve změněny stavy projektů v Benefitu ze stavu doporučen jako náhradní projekt do stavu doporučen k financování (ev. s výhradami). Během následujících dní pak obdrží žadatelé u takových projektů do Benefitu zprávu s bližšími informacemi k dalšímu postupu.

Dokumenty ke stažení

Další přílohy výzvy jsou k dispozici v informačním systému Benefit.

Výzva je zaměřena především na podporu specifického vzdělávání, obecné vzdělávání je do projektů možné zařadit pouze jako doplněk v omezené míře (více viz text výzvy). V předchozích výzvách EDUCA bylo nejčastější chybou a důvodem vyřazení právě nesprávné vymezení specifického a odborného vzdělávání. Věnujte proto prosím pozornost dokumentu specifcké x obecné vzdělávání - podpůrný materiál. 


 
Uveřejněno: 25. 3. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016