Zpět

Jde to i jinak

Poškozené vrty, ztroskotané tankery, obrovské ropné skvrny na původně blankytně modré hladině moří. Miliony litrů „černého zlata“ denně unikající do moře kontaminují nejen vodu, ale i řadu rostlin a živočichů. Místo pláží plných turistů zůstávají města duchů...

Biotechnologie je jakákoli technologie, která využívá biologické systémy, živé organizmy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití. - definice OSN z Dohody o biologické diverzitě

I to je obrázek lidské činnosti. Jak zamezit podobným katastrofám? Jak co nejrychleji zlikvidovat jejich následky? Počet obyvatel planety Země roste a v souvislosti s tím se zvyšuje i množství odpadu, který produkujeme. Spalovny mají plné ruce práce, skládky za městy a obcemi se vrší. Jednou z cest, jak udržet životní prostředí zdravé, je biotechnologie.

Přestože obor biotechnologie existuje už delší dobu, až nyní si začíná získávat zaslouženou pozornost. Široké využití má v chemickém průmyslu a farmacii. Využívá se i v potravinářství, při zpracování odpadních vod a vůbec odpadů. S biotechnologiemi pracují i přírodovědné a lékařské instituce.

O tom, že problematiku životního prostředí nebere na lehkou váhu ani Evropská unie, svědčí fakt, že v rámci programu JPD 3 získala firma Envisan-Gem, a. s. celkem 12 410 282 Kč na „Informační a vzdělávací program pro využití biotechnologií v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje“.

Hlavním cílem projektu bylo zprostředkování informací o inovačních biologických technologiích, které vedou k ochraně životního prostředí. Během vzdělávacích a laboratorních kurzů se nejen studenti, ale i laická a odborná veřejnost dozvěděli řadu nových informací a metod vedoucích ke zlepšení celkové situace životního prostředí. Naučili se, jak postupovat při sanaci půdy, úpravě odpadních vod, čištění výfukových plynů případně odpadního vzduchu nebo jak samotný odpad nakonec zužitkovat.

 

Příjemce

Envisan-GEM, a.s.

Název

Informační a vzdělávací program pro využití biotechnologií v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje

Operační program

JPD 3

Zahájení

únor 2006

Ukončení

leden 2008

Náklady

12 410 282 Kč

Číslo

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0039

Partneři

Mikrobiologický ústav AV ČR, VŠCHT Praha, Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. , Společnost pro trvale udržitelný život, Wastech, a.s.

Web

www.envisan.cz

 


Otevřít galerii
 
5.11.2010