Zpět

Lepší nemocnice

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. poskytuje řadu zdravotnických služeb. Nabízí preventivní, diagnostickou, lékařskou a ústavní péči. Lidem je k dispozici lékárna i 24 hodinová lékařská pohotovost. Součástí nabídky jsou také sociální služby a provoz léčebny dlouhodobě nemocných. Všechny tyto činnosti jsou navzájem propojeny a jsou v provozu od roku 2002.

„Vzhledem k druhu služeb, které poskytujeme, máme neustálou potřebu vzdělávat naše lidi, ale bohužel nemáme dostatek vlastních prostředků. Proto jsme hledali možnosti, jak získat další finance na vzdělávání. A díky tomu nejenom zachovat úroveň poskytovaných služeb, ale i neustále zvyšovat jejich kvalitu,“ vysvětluje hlavní účetní Petra Voglová.

Podobně jako jiné firmy musí i nemocnice brát ohled na požadavky trhu a pokud chce obstát, měla by pracovat na co nejlepší nabídce. Musí maximálně vyjít vstříc zákazníkovi, v tomto případě pacientovi. Také proto se vedení podřipského zařízení rozhodlo, že se bude snažit, aby poskytované služby byly ještě kvalitnější a personál měl co nejvyšší kvalifikaci.  A tady pomohla Evropská unie - zdravotnické zařízení získalo na základě kvalitně připravené dokumentace téměř 3,5 milionu Kč z OP LZZ.

„V lednu 2008 jsme dokončili program zaměřený na zvyšování konkurenceschopnosti, se kterým byli naši zaměstnanci velice spokojeni. A byli to právě oni, kdo si vyžádal další možnost vzdělávat se,“ vzpomíná na začátky příprav nového projektu prokuristka nemocnice Lenka Pasečiaková. „Když vidíte, že spokojenost pacientů roste, mnohem lépe se vám v takovém prostředí pracuje. A vyšší kvalifikace je pak příjemným bonusem,“ doplňuje ji hlavní účetní Petra Voglová.

 „Ta radost, když vidíte, jaký přínos taková akce má, stojí opravdu za to. V nemocnici se zlepšila nejen firemní kultura, ale i celkové prostředí,“ říká Petra Voglová.

Nový program nemocnice spustila 1. ledna 2010. Během dvou let se do něj zapojí téměř tři stovky pracovníků z řad lékařů, zdravotních sester a nelékařského personálu. Je určen i pro manažery, pracovníky hospodářsko-technické správy a techniky.

Hlavním cílem projektu je rozvoj profesní úrovně a kompetencí zaměstnanců a tím pádem i zvýšení konkurenceschopnosti zařízení. V rámci programu se jeho účastníci také zdokonalí v péči o pacienty a v komunikaci s nimi i jejich rodinami. Dosud do něj vstoupilo 140 zaměstnanců. „Z našeho pohledu doporučujeme potenciálním zájemcům o evropské peníze, aby se nebáli neznámého, aby to zkusili, radí Lenka Pasečiaková.

 

Příjemce

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

Název

Zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců PNsP, s.r.o.

Operační program

OP LZZ

Zahájení

1. ledna 2010

Ukončení

31. prosince 2011

Náklady

3 460 766 Kč

Číslo

CZ.1.04/1.1.02/35.00315

Web

http://www.pnsp.cz/ 

 


Otevřít galerii
 
6.6.2018